AED KASTEN

Helaas komt het voor dat de aanrijtijd van de ambulance te lang op zich laat wachten bij een kritische situatie. De wet schrijft voor dat een ambulance binnen 15 minuten, na melding, bij het slachtoffer aanwezig dient te zijn. Indien er een slachtoffer met een circulatiestilstand is, is het van levensbelang dat er binnen 6 minuten een AED op het slachtoffer is aangesloten. Daarom zijn AED’s een uitkomst en kan er al eerder hulp aan slachtoffers met een circulatiestilstand worden geboden. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van een AED speelt hier een kritische rol in. Het Nederlandse merk Rotaid levert AED kasten met een eenvoudig draaimechanisme. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de AED kast vergroot.